TOOTMISMÄNG

[TEHAS 47]

Versioon 6.0

Tootmismängu [Tehas 47] eesmärgiks on anda praktilisi kogemusi tootmisettevõtte põhiprotsessidest lähtuvate tootmise planeerimise ja juhtimisega seotud otsuste tegemisel, põhiprotsesside - tootmise, müügi, arenduse, varude juhtimise, sisseost ja sellega seotud tulude-kulude vaheliste seoste mõistmisel ja ettevõtte juhtimiseks vajaliku meeskonnatöö arendamisel.

Tootmismäng pakub osalejatele suurepärase võimaluse proovida oma võimeid rulluiske tootva ettevõtte tootmispotentsiaali kujundamisel, tootmistegevuse ning müügi planeerimisel läbi viie perioodi. Iga perioodi pikkuseks on üks majandusaasta.

Ettevõtte juhtkonnal tuleb vastu võtta otsuseid, mis on seotud:

Mängus saab osaleda kuni seitse ettevõtet, kes konkureerivad ühisel turul ja ühisele turunõudlusele. Ettevõtete juhtimiseks moodustatakse mängu alguses meeskonnad. Iga meeskond juhib ühte ettevõtet. Kui osalejatest moodustatud meeskondi on vähem kui turul konkureerivaid ettevõtteid siis võtab ülejäänud ettevõtte juhtimise üle arvuti.


Ettevõtte eesmärgiks on areneval turul lühikese ajaga, 5 perioodi jooksul, 

saavutada vähemalt keskmine positsioon turul

 

Logi sisse
In english